Dorpskrant “Op é Hichte”

Doanjumer Dei

Op 10 september organiseert het dorpshuis De Boppeslach, het VVV en de Commissie voor ringrijden een “ Doanjumer Dei “ op 10 september te Dongjum.

In en rond het dorpshuis zal van 10 uur tot 14 uur een markt gehouden worden, met zowel losse verkoop als kofferbakverkoop.

Van 14 uur tot 16 uur zal een ringrijderij plaats vinden.

In de kerk zal die middag de laatste openstelling zijn vanwege de kunstroute. Tevens is in de kerk een tentoonstelling over Sicco van Goslinga.

Voor de ringrijderij en de markt kan men zich nog opgeven.

Markt: 0517- 398003  Ringrijderij: 06-55978859

Lezing Sicco van Goslinga door Jan olthof

Wie was Sicco van Goslinga?                                   

Goslinga

Wat was zijn betekenis voor Franekeradeel, Friesland, de stadhouderlijke familie  en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

Sicco van Goslinga, Grietman, Gedeputeerde te Velde, Diplomaat vertelt in de persoon van Jan Olthof van zijn leven.  Nieuwsgierig?

Zaterdag 20 augustus om 15.00 uur in de kerk van Dongjum een lezing over het leven van Sicco van Goslinga.

Hartelijk welkom in de kerk van Dongjum.

Toegang is gratis.  

Notulen jaarvergadering dorpsbelang 2016

Dit jaar was er een grote opkomst van belangstellenden en dorpsbewoners. Onder hen waren er ook dit jaar weer veel raadsleden van diverse politieke partijen bij aanwezig. 
Inclusief het bestuur van dorpsbelang waren er 40 personen aanwezig. 
Er waren 2 afmeldingen te weten: mevrouw Joke Osinga VVD fractievoorzitter en wijkagent André Hoedemaker. 
En als onverwachte maar zeer genode gasten, onze nu al zeer gewaardeerde kersverse nieuwe Burgemeester van Franekeradeel (vanaf 1 december 2015) dhr. Eduard van Zuijlen en 
Wethouder Caroline de Pee (2e loco-burgemeester). Dhr. van Zuijlen zei ons verbaasd te zijn dat hij niet was uitgenodigd, want hij komt graag en dat wij niet moeten schromen hem volgend jaar uit te nodigen. 
Na deze woorden van de Burgemeester heet onze voorzitter Jeanette Slagter iedereen welkom en opent de vergadering. 
Als eerste wordt er een moment stilte in acht genomen voor de overleden personen van dit afgelopen jaar. 

 

Continue reading ‘Notulen jaarvergadering dorpsbelang 2016′

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Lees hier   dorpskrant februari 2016

Artikel over de sluiting van OBS de Twirre

via onderstaande link kunt u op pagina 10 een artikel lezen over de sluiting van OBS de Twirre
 

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie