IJsbaan dongjum open.

Voor de eerste keer dit winter seizoen is de ijsbaan geopend.
Voorzichtig kon de jeugd van Dongjum de eerste streekjes op het ijs zetten.

Omdat het ijs niet erg dik is (4-5 cm), en er toch een flinke dooiperiode aankomt, heeft het bestuur van de ijsclub "Neist de Terp" besloten om toch maar open te gaan voor eigen leden tot 16 jaar.

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Bloemschikken op woensdagavond 7 december a.s.

Op woensdag 7 december is er vanaf 19.15 uur weer bloemschikken in het dorpshuis de Boppeslach te Dongjum.
Je kunt je opgeven bij Nynke, telefoon 0517-397118, mobiel 06-51763305, of per mail esmeraldasara@live.nl.

De kosten voor deze avond bedragen € 10,-

Dorpskrant “Op é Hichte”

Doanjumer Dei

Op 10 september organiseert het dorpshuis De Boppeslach, het VVV en de Commissie voor ringrijden een “ Doanjumer Dei “ op 10 september te Dongjum.

In en rond het dorpshuis zal van 10 uur tot 14 uur een markt gehouden worden, met zowel losse verkoop als kofferbakverkoop.

Van 14 uur tot 16 uur zal een ringrijderij plaats vinden.

In de kerk zal die middag de laatste openstelling zijn vanwege de kunstroute. Tevens is in de kerk een tentoonstelling over Sicco van Goslinga.

Voor de ringrijderij en de markt kan men zich nog opgeven.

Markt: 0517- 398003  Ringrijderij: 06-55978859

Lezing Sicco van Goslinga door Jan olthof

Wie was Sicco van Goslinga?                                   

Goslinga

Wat was zijn betekenis voor Franekeradeel, Friesland, de stadhouderlijke familie  en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

Sicco van Goslinga, Grietman, Gedeputeerde te Velde, Diplomaat vertelt in de persoon van Jan Olthof van zijn leven.  Nieuwsgierig?

Zaterdag 20 augustus om 15.00 uur in de kerk van Dongjum een lezing over het leven van Sicco van Goslinga.

Hartelijk welkom in de kerk van Dongjum.

Toegang is gratis.  

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Lees hier   dorpskrant februari 2016

  • Slideshow

  • nieuws categorie