Burgerinitiatief glasvezelverbinding

De huidige Marktpartijen zoals KPN en Ziggo hebben geen interesse om te investeren in een glasvezelnetwerk binnen de Waadhoeke. Daarom is er een burgerinitiatief opgestart. Het doel is om iedereen in de gemeente te voorzien van een betaalbaar en open glasvezelnetwerk.  

Zie voor meer informatie op de website : http://www.dewaadhoekeopglas.frl/

Dorpsschouw 20 april 2017

Gemeente, politie, de woningstichting en de Skûle Welzijn willen samen met de inwoners de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Franekeradeel verbeteren. Om dat te bereiken is onder meer afgesproken om eens per drie jaar een schouw te houden in alle wijken en dorpen.

 Wat houdt een schouw in?

In zo’n schouw kijken we samen met een afvaardiging van het dorp of de wijk naar kleine zaken die met de leefbaarheid te maken hebben. Denk hierbij aan b.v. : woongenot, verkeersveiligheid, groenbeheer, verlichting en het straatbeeld. Na de schouw wordt er een verslag van de aandachtspunten en de aanpak gemaakt. Die aanpak kan zijn dat de gemeente, dorpsbelang of de wijkvereniging, de politie, de woningstichting of de Skûle actie onderneemt. Soms is ook het verhelderen van beleid al voldoende en wordt er verder geen actie ondernomen. 

De dorpsschouw in Dongjum en Boer zal dit jaar op 20 april plaatsvinden. 

Mocht u aandachtspunten hebben voor de schouw  dan kunt u deze voor 24 maart aan dorpsbelang doorgeven. 

 

 

IJsbaan dongjum open.

Voor de eerste keer dit winter seizoen is de ijsbaan geopend.
Voorzichtig kon de jeugd van Dongjum de eerste streekjes op het ijs zetten.

Omdat het ijs niet erg dik is (4-5 cm), en er toch een flinke dooiperiode aankomt, heeft het bestuur van de ijsclub "Neist de Terp" besloten om toch maar open te gaan voor eigen leden tot 16 jaar.

Dorpskrant “Op é Hichte”

Dorpskrant “Op é Hichte”

Bloemschikken op woensdagavond 7 december a.s.

Op woensdag 7 december is er vanaf 19.15 uur weer bloemschikken in het dorpshuis de Boppeslach te Dongjum.
Je kunt je opgeven bij Nynke, telefoon 0517-397118, mobiel 06-51763305, of per mail esmeraldasara@live.nl.

De kosten voor deze avond bedragen € 10,-

Dorpskrant “Op é Hichte”

Doanjumer Dei

Op 10 september organiseert het dorpshuis De Boppeslach, het VVV en de Commissie voor ringrijden een “ Doanjumer Dei “ op 10 september te Dongjum.

In en rond het dorpshuis zal van 10 uur tot 14 uur een markt gehouden worden, met zowel losse verkoop als kofferbakverkoop.

Van 14 uur tot 16 uur zal een ringrijderij plaats vinden.

In de kerk zal die middag de laatste openstelling zijn vanwege de kunstroute. Tevens is in de kerk een tentoonstelling over Sicco van Goslinga.

Voor de ringrijderij en de markt kan men zich nog opgeven.

Markt: 0517- 398003  Ringrijderij: 06-55978859

Lezing Sicco van Goslinga door Jan olthof

Wie was Sicco van Goslinga?                                   

Goslinga

Wat was zijn betekenis voor Franekeradeel, Friesland, de stadhouderlijke familie  en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

Sicco van Goslinga, Grietman, Gedeputeerde te Velde, Diplomaat vertelt in de persoon van Jan Olthof van zijn leven.  Nieuwsgierig?

Zaterdag 20 augustus om 15.00 uur in de kerk van Dongjum een lezing over het leven van Sicco van Goslinga.

Hartelijk welkom in de kerk van Dongjum.

Toegang is gratis.  

Dorpskrant “Op é Hichte”

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie