Algemeen

Dorpshuis De Boppeslach
In Dongjum is men in augustus 2006 gestart met de bouw van een nieuw dorpshuis. Het toenmalige dorpshuis aan de Dorpsstraat was te klein voor alle verenigingen en voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Omdat het dorpshuis een monumentaal pand was en er dus geen uitbreidingsmogelijkheden waren, is er gekozen voor een nieuw gebouw.
Dit nieuwe gebouw werd naast de openbare school De Twirre aan de W.Foppesstrjitte gebouwd, waardoor er tevens een extra ruimte gecreëerd werd voor de 38 leerlingen tellende school.

In het dorpshuis is een ruimte gekomen met bar waar vergaderd kan worden, waar een feestje gehouden kan worden, waar de peuters opgevangen kunnen worden en waar een biljart komt. Maar ook waar toneelvereniging ’t Wouterke een voorstelling kan geven. Onder andere voor deze vereniging is een demontabel podium aangekocht.

Voor de kaatsvereniging Moed en Volharding is een volwaardige kleed en douchegelegenheid gebouwd. Naast het nieuwe dorpshuis is ook een nieuw sportveld gekomen. Dit nieuwe veld kan dan ook gebruikt worden door o.b.s De Twirre en uiteraard door de verenigingen uit Dongjum en Boer.

De nieuwbouw, gedaan door bouwbedrijf Hiemstra uit het naburige Tzummarum, is grotendeels betaald van subsidies van Leader + , de provincie Fryslân, de gemeente Franekeradeel en verschillende andere fondsen. Maar het overgrote deel is van de eigen verenigingen uit het dorp. Deze middelen kwamen onder andere vrij door verkoop van het toenmalige dorpshuis.

Op 23 augustus 2006 is er gestart met de bouw van het multifunctionele centrum en de officiele opening heeft plaats gevonden op 19 en 20 april 2007.

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie