Dorpsschouw 20 april 2017

Gemeente, politie, de woningstichting en de Skûle Welzijn willen samen met de inwoners de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Franekeradeel verbeteren. Om dat te bereiken is onder meer afgesproken om eens per drie jaar een schouw te houden in alle wijken en dorpen.

 Wat houdt een schouw in?

In zo’n schouw kijken we samen met een afvaardiging van het dorp of de wijk naar kleine zaken die met de leefbaarheid te maken hebben. Denk hierbij aan b.v. : woongenot, verkeersveiligheid, groenbeheer, verlichting en het straatbeeld. Na de schouw wordt er een verslag van de aandachtspunten en de aanpak gemaakt. Die aanpak kan zijn dat de gemeente, dorpsbelang of de wijkvereniging, de politie, de woningstichting of de Skûle actie onderneemt. Soms is ook het verhelderen van beleid al voldoende en wordt er verder geen actie ondernomen. 

De dorpsschouw in Dongjum en Boer zal dit jaar op 20 april plaatsvinden. 

Mocht u aandachtspunten hebben voor de schouw  dan kunt u deze voor 24 maart aan dorpsbelang doorgeven. 

 

 

(Comments are closed)
  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie