Begrafenisvereniging

“Dongjum en omstreken”
Het doel van onze vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen mede om te voorkomen, dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Onze vereniging bestaat uit ca. 100 leden.

 

Als lid kunnen worden aangenomen:

A. Personen vanaf 18 jaar
B. Personen jonger dan 18 jaar, mits een ouder lid is van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld
C. personen jonger dan 18 jaar, waarvan één ouder lid is geweest, doch is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

De uitvaartvereniging “Dongjum en omstreken” is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Uitvaartverzorger: J. Beimers, J. Kuikenstraat 17, 9076 ER Sint Annaparochie, tel. 0518-401000

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie