dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Dongjum – Boer

Dorpsbelang is voor het algemeen belang van Dongjum en Boer.
De vrijwilligers vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. 
Dorpsbelang geeft een krantje uit: Op 'e Hichte, ongeveer 6 keer per jaar.
Dorpsbewoners, verenigingen en bedrijven e.d. kunnen hierin tegen een geringe vergoeding adverteren. 

Bent u nog geen lid en wilt u wel lid worden, dan kunt u zich opgeven bij èèn van onderstaande bestuursleden.

Het lidmaatschap kost €5,- per jaar.

 

Functieomschrijving dorpsbelang 

Wat doet een dorpsbelang? 

 • Dorpsbelang is een niet-politieke vereniging bestaande uit vrijwilligers, waarvan inwoners van het dorp lid kunnen worden. 
 • Dorpsbelang is opgericht met als doel de leefomgevingskwaliteit van het dorp te verbeteren in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij oa het woongenot, verkeersveiligheid, groenbeheer, verlichting en het straatbeeld. 
 • Dorpsbelang is actief op een groot aantal terreinen. Aan de hand van onderstaande omschrijving, krijgt u een aardig idee van de veelomvattende werkzaamheden en functies van een Dorpsbelang. 

 

Dorpsbelang als vertegenwoordiger van het dorp voor zaken van algemeen belang 

 • Dorpsbelang vertegenwoordigd het dorp en behartigt namens het dorp de algemene belangen. 
 • Dorpsbelang is aanspreekpunt voor verenigingen in het dorp en voor de gemeente en andere overheden en organisaties met betrekking tot zaken van algemeen belang. 

 

Dorpsbelang als doorgeefluik en schakel tussen overheden en andere organisaties 

 • Soms worden er klachten vanuit het dorp door dorpsbelang doorgegeven aan de gemeente, provincie, etc.. Echter, wordt er vanuit gegaan dat bewoners eerst zelf contact opnemen met gemeente of desbetreffende organisatie. 
 • Als de gemeente bewoners op de hoogte wil brengen van nieuwe ontwikkelingen of wil informeren over lopende zaken kan dorpsbelang als tussenpersoon dienen. 

 

Dorpsbelang als ontwikkelaar 

 • Dorpsbelang ontwikkelt of initieert nieuwe ideeën die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen. (bv: Dorpsvisie of Dorpsschouw). In de meeste gevallen wordt dat gedaan in samenspraak met de dorpsbewoners. 

 

Dorpsbelang als initiatiefnemer en uitvoerder van informatieverstrekking

 • Uitgifte dorpskrant.
 • Informatieverstrekking via website.

 

Dorpsbelang als conflictbemiddelaar 

 • Dorpsbelang kan, mits daar noodzaak toe is, optreden als bemiddelaar tussen organisaties in het dorp. 
 • Dorpsbelang treedt in principe niet op in conflicten tussen individuen, tenzij er indirecte of directe gevolgen zijn voor het gehele dorp. 

 

Dorpsbelang als verschaffer van een rechtspersoon. 

 • Voor sommige activiteiten in het dorp is het niet zinvol een aparte rechtspersoon op te richten terwijl er soms wel een rechtspersoon moet zijn. In die gevallen kunnen activiteiten worden ondergebracht in bijvoorbeeld een werkgroep of commissie die verbonden is aan dorpsbelang. De werkgroep opereert in principe zelfstandig, maar vallen wel onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van dorpsbelang.

 

Functie Naam  MAIL

Voorzitter

Cees de Groot

dorpsbelang.dongjum.boer@hotmail.com

Secretariaat  Tanja de Groot dorpsbelang.dongjum.boer@hotmail.com
Penningmeester Metty Twerda dorpsbelang.dongjum.boer@hotmail.com
Bestuurslid Rients Kootstra  
Bestuurslid Gabrielle Rombout  
     

 

 

 

 

 • Activiteiten Kalender

  There are no upcoming events.

 • Slideshow

 • nieuws categorie