Vereniging VolksVermaken

Welkom…
Hoe en wanneer het V.V.V. is ontstaan is niet geheel bekend maar waarschijnlijk is het V.V.V. ontstaan uit de kaatsvereniging. Hierbij ging het om de kermis en het hoofdklasse kaatsen te omlijsten met activiteiten.
Uit de oude kasboeken kan men opmaken dat de V.V.V. in 1963 al actief was en in 1998 is het V.V.V. een stichting geworden (Stichting voor volksvermaak Dongjum-Boer) en staat dan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01081208.

De stichting V.V.V. heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de bewoners van het dorp Dongjum-Boer, zoals spelletjes, evenementen en volksspelen etc.

Dit is wat de V.V.V. zoal organiseert:

• Carnavaloptocht voor de kinderen en 's avonds feest voor de volwassenen
• Kermis
• Spelletjesmiddag voor de kinderen tijdens de kermis.
• Activiteiten voor volwassenen tijdens de kermis.
• Knutselmiddagen voor de jeugd.

• Koningsdagactiviteiten
• In de winterperiode maandelijkse openstelling van het Dorpshuis op de 2e
  vrijdagavond van de maand, met als activiteit darten.

• Straatkaatsen en nachtkaatsen.

Bestuursleden:

voorzitter             Gert Jacob
penningmeester   Tineke 
secretaris            Jeltje

leden                   Sietske en Maria 
 

 

 

 


 

 

 

Om dit allemaal te kunnen financieren gaat de V.V.V. eenmaal per jaar langs de deur met de bekende kermislijsten.

Merke-2012


  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie